Bestyrelsen 2021
Formand

Thomas Svenningsen

E-mail: [email protected]

Kasserer

Nicole Sørensen

E-mail: [email protected]

Materialeansvarlig

Emil Palm

E-mail: [email protected]

Ansvarlig for promovering og hvervning

Frederik Rafn Clemmensen

E-mail: [email protected]


Ansvarlig for promovering og hvervning

Andreas Moes

E-mail: [email protected]

Ansvarlig for events og sociale arrangementer

Maria Barkov

E-mail: [email protected]

Ansvarlig for events og sociale arrangementer

Morten Kruse Hemmingsen

E-mail: [email protected]

Ansvarlig for events og sociale arrangementer

Frederik Bay Larsen

E-mail: [email protected]

Fonds- og legatansvarlig

Clara Blomsterberg

E-mail: [email protected]

Ansvarlig for sociale medier

Maria Theresa Johannesen

E-mail: [email protected]